RetinaLyze zawitała do 34 krajów w zaledwie 10 miesięcy

System RetinaLyze stał się dostępny w 10 krajach w pierwszym półroczu, a w kolejnych 4 miesiącach zaistniał w kolejnych 24 krajach. W ciągu 10 miesięcy od uruchomienia oferty w chmurze, RetinaLyze weszła na rynek 34 krajów!

Jak dzisiaj przebiegają badania przesiewowe?

Przesiewowe badania siatkówki prowadzone są „ręcznie” (w praktyce) przez okulistów. Przesiewowe badania siatkówki prowadzone są też „ręcznie” (poza praktyką) przez przeszkolony personel. Taka procedura jest czasochłonna, droga i wymaga wysokich kwalifikacji.

Dlaczego system RetinaLyze staje się popularny w tak krótkim czasie?

  • Wykrycie wczesnych objawów Retinopatii Cukrzycowej może zapobiec osłabieniu i utracie wzroku – aktywni zawodowo – będą mogli kontynuować pracę i dbać o swoje rodziny można uniknąć wielu osobistych tragedii można zmniejszyć wydatki ze środków publicznych.

Czas na zmianę – skuteczniej zapobiegajmy przyczynom utraty wzroku.